Konferens kring sex, sexualitet och psykisk ohälsa

Sexualitet, intimitet och närhet är viktiga aspekter av vårt psykiska välbefinnande. Sexualiteten påverkas i högsta grad när man drabbas av psykisk ohälsa, men det är ett fält som sällan berörs vid möten med vården om man inte söker specifikt för sexuell problematik. Därför arrangerar Mind, RFSU och Hjärnkoll en heldagskonferens på temat den 22 april.

Konferensen riktar sig såväl till dig som arbetar inom primärvård och specialistvård, som till dig som är allmänt intresserad av ämnet.

Läs mer om program och anmälan via länken nedan:

Konferens sex, sexualitet och psykisk ohälsa