Om nätverket

Kunskapsnätverket hiv/STI Norr

Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen ingår i Kunskapsnätverket hiv/STI Norr, som finansieras av statliga medel via Folkhälsomyndigheten, och arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom området Sexuell hälsa. Hemsidan är framtagen med ekonomiskt stöd från statsanslaget, ”Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar”, som syftar till att nå målen i den nationella strategin (Prop.2005/06:60)

 

Gruppen är en bred sammansatt grupp med medlemmar från tre landsting och en region:

Region Jämtland Härjedalen
Karin Wåhlen Götzmann
E-Post: mailto:karin.wahlen.gotzmann@regionjh.se
Telefon: 063-14 76 17 
Mobil: 070-278 94 60 

Landstinget Västernorrland
Anna-Karin Öberg
E-Post: anna-karin.oberg@lvn.se  
Mobil: 070-3470053 

Västerbottens läns landsting
Eva-Britt Carlsten
E-Post: evabritt.carlsten@vll.se 
Telefon: 076-789 72 10 

Norrbottens läns landsting
Maya Bergström Wuolo
E-Post: maya.bergstrom-wuolo@nll.se 
Telefon: 0920-284000 
Mobil: 072-520 44 93 [Icon name=”phone-square” class=”” unprefixed_class=””]