Konferens om ensamkommande barn och unga i Östersund

9 maj arrangerar Länsstyrelsen Jämtlands län en dag om förebyggande arbete och bemötande: att ge förutsättningar för trygghet och hälsa.

Att vuxna finns närvarande för ensamkommande barn och unga är viktigt. I frånvaro av föräldrar kan en vuxen utgöra tryggheten i ett barns eller en ung människas liv. Det är ett stort ansvar.

För att skapa trygghet och där igenom främja hälsa hos ensamkommande barn och unga, krävs kunskap och förståelse inom många områden. Den här dagen fokuserar därför på att ge dig inblick och verktyg inom drogpreventiva insatser, traumamedveten omsorg och människohandel.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på boenden för ensamkommande barn, till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt till dig som möter ensamkommande barn och unga, exempelvis inom socialtjänst, skola, kultur/fritid samt polis.

Klicka här för mer information, program och anmälan.

Omfattningskartläggning av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i norra regionen

I samband med de temadagar som Kunskapsnätverket hiv/STI Norr arrangerade tillsammans med länsstyrelserna i norrlänen i slutet av 2016 släpptes en ny omfattningskartläggning av internetannonser gällande sex mot ersättning i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Kartläggningen har genomförts av länsstyrelserna i norrlänen. Till kartläggningen