Barnhivcentrum

Barnhivcentrum är ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv som stöttar, utbildar och sprider kunskap om hiv. Personalen på Barnhivcentrum är även kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge.

Barnhivcentrum erbjuder bland annat hivskola för barn och ungdomar 10-18 år, rådgivning, stöd- och utbildningsinsatser på plats ute i landet med patienter och/eller på klinik, en årligen återkommande konferens om barn och hiv. Läs mer på Barnhivcentrums hemsida.