Nyhetsarkiv

Här nedanför ser du alla nyheter vi har publicerat. Senaste nyheter står längst upp.

Idag lanseras Youmo.se

Youmo är en webbplats med delar av UMO, på flera språk. På sidan går det att  läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer. Välkommen Youmo! Klicka här för att komma till Youmo.

Läs mer

På gång! Stor undersökning om sexuell hälsa och rättigheter i Sverige

I en stor enkätundersökning ska Folkhälsomyndigheten undersöka den svenska befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Enkätfrågorna handlar bland annat om erfarenheter av upplevd diskriminering, sexuellt våld, oönskade graviditeter och sexuellt beteende. Enkäten är planerad att gå ut till…

Läs mer

Barnhivcentrum

Barnhivcentrum är ett nationellt kompetenscenter kring barn med hiv som stöttar, utbildar och sprider kunskap om hiv. Personalen på Barnhivcentrum är även kliniskt verksamma på Barnhivmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. Barnhivcentrum erbjuder bland annat hivskola för barn och ungdomar 10-18…

Läs mer

Snart premiär för sajten Youmo.se

Youmo.se är en sajt med information om hälsa, jämställdhet, sex, relationer och rättigheter riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år. Allt innehåll kommer finnas på lätt svenska och på arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Många…

Läs mer

Projekt ”Pegasus” arrangerar konferens om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Datum: 6 april Plats: Norra Latins konferenscenter i Stockholm Bakgrund: År 2014 lanserade RFSL Ungdom rapporten Sex för X – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Den visade att sex mot ersättning är vanligare bland unga hbtq-personer än bland unga…

Läs mer

Omfattningskartläggning av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i norra regionen

I samband med de temadagar som Kunskapsnätverket hiv/STI Norr arrangerade tillsammans med länsstyrelserna i norrlänen i slutet av 2016 släpptes en ny omfattningskartläggning av internetannonser gällande sex mot ersättning i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Kartläggningen har genomförts av länsstyrelserna i norrlänen.…

Läs mer

Sverige står upp för aborträtt och kvinnohälsa

RÄTTIGHETER. Sverige, Belgien, Nederländerna och Danmark arrangerar en internationell konferens för att mobilisera stöd för organisationer som arbetar med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter Den 2 mars i Bryssel bjuder biståndsministrarna från Sverige, Belgien, Nederländerna och Danmark in till…

Läs mer

Nationell kampanj mot sexköp

Igår på Anti Trafficking Day lanserades kampanjen ”Du avgör!” Kampanjen syftar till att förebygga efterfrågan på sexuella tjänster och riktar sig till alla potentiella sexköpare oavsett ålder, kön eller bakgrund. Med kampanjen vill avsändarna understryka att utan efterfrågan på sexuella tjänster…

Läs mer