Omfattningskartläggning av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i norra regionen

I samband med de temadagar som Kunskapsnätverket hiv/STI Norr arrangerade tillsammans med länsstyrelserna i norrlänen i slutet av 2016 släpptes en ny omfattningskartläggning av internetannonser gällande sex mot ersättning i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Kartläggningen har genomförts av länsstyrelserna i norrlänen. Till kartläggningen