På gång! Stor undersökning om sexuell hälsa och rättigheter i Sverige

I en stor enkätundersökning ska Folkhälsomyndigheten undersöka den svenska befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Enkätfrågorna handlar bland annat om erfarenheter av upplevd diskriminering, sexuellt våld, oönskade graviditeter och sexuellt beteende.

Enkäten är planerad att gå ut till drygt 50 000 personer under hösten 2017. Frågorna rör kunskap och behov inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Enkäten är en del av ett större regeringsuppdrag som bland annat innebär att Folkhälsomyndigheten ska ta fram och redovisa en aktuell bild av läget. Läs mer här