Projekt ”Pegasus” arrangerar konferens om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Datum: 6 april

Plats: Norra Latins konferenscenter i Stockholm

Bakgrund:

År 2014 lanserade RFSL Ungdom rapporten Sex för X – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Den visade att sex mot ersättning är vanligare bland unga hbtq-personer än bland unga som följer heteronormen. Samtidigt är det många hbtq-personer som saknar tillgång till relevant stöd eller som drar sig för att berätta om sina erfarenheter.

Pegasus har drivits som ett treårigt projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden inom RFSL Ungdoms verksamhet. På webbsidan pegasus.se har det öppnats en chatt dit unga hbtq-personer kan vända sig med frågor och för att få stöd.

Vilka stödinsatser finns idag för unga som har erfarenhet av sex mot ersättning? Hur tillgängliga är de insatser som finns idag för unga hbtq-personer? Vilka behov finns inom målgruppen och hur tar vi arbetet vidare nationellt? Projektet vill genom denna konferens dela med sig av sina erfarenheter samt lyfta blicken och se framåt.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse till konferensen