Pågående projekt

Här nedanför ser du de projekt som vi driver just nu. Samtliga projekt är stöttade med det statsbidrag som Folkhälsomyndigheten fördelar för att förebygga hiv/STI. Klicka på respektive projekt för att läsa mer.

Även mot migranter och U/UV

Region: Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Posithiva Norrbotten – Noaks ark

Region: Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Hivpositiva
Läs mer

Provtagning MSM på Luleå ungdomsmottagning

Region: Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

Kärlekscafé – RFSL Pite Älvdal

Region: Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

Ta ingen risk! – RFSL Luleå

Region: Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

Klamydia egenprovtagning på Luleå Ungdomsmott.

Region: Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: UUV
Läs mer

Informationsinsatser på Folkhälsocentrum

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: Kommunikationsinsatser
Läs mer

Diskussion pågår med Lst

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: Sex mot ersättning
Läs mer

Implementering – infektionsmottagning

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: HIV-missbrukare
Läs mer

Hepatit C – Smittskydd

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: HIV-missbrukare
Läs mer

Mottagandet av ensamkommande på Ungdomsmottagning

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Hiv/Sti-prev – RFSL

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

Lustverket

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: UUV
Läs mer

Utbildning skola – Folkhälsocentrum

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: UUV
Läs mer

Säkrare sex i fjällen

Region: Region Jämtland Härjesdalen
Preventionsgrupp: UUV

Projektet kan beskrivas i mer detalj här..

Läs mer

Informationsinsatser

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Kommunikationsinsatser
Läs mer

Kriminella, riskgrupper – KRIS Umeå

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: HIV-missbrukare
Läs mer

Röda bandet

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Eritreanska kvinnoföreningen

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Islamiska föreningen

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Somaliska paraplyföreningen

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Etiopiska stöd- och integrationsgrup

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Noaks Ark – stödverksamhet

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Hivpositiva
Läs mer

MSM generellt RFSl Skelå

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

RFSL Umeå

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

MSM och utländska MSM

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

Utåtriktad information – kärleksakuten

Region: Västerbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: UUV
Läs mer

Ensamkommande barn – samordnare

Region: Landstinget Västernorrland
Preventionsgrupp: Migranter
Läs mer

Noaks ark

Region: Landstinget Västernorrland
Preventionsgrupp: HIV-missbrukare, Hivpositiva
Läs mer

RFSL

Region: Landstinget Västernorrland
Preventionsgrupp: MSM
Läs mer

Hälsosamtal på ungdomsmottagning

Region: Landstinget Västernorrland
Preventionsgrupp: UUV
Läs mer

Samverkansinsatser mot drogrelaterade blodsmittor 2015-2017

Region: Landstinget Västernorrland, Västerbottens Läns Landsting, Region Jämtland Härjesdalen, Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Kommunikationsinsatser

1. Bakgrund – Projektet ”Hiv/STI-prevention till injektionsmissbrukare” Under 2012-2014 har Kunskapsnätverket hiv/STI Norr bedrivit ett projekt kallat ”Hiv/STI-prevention till injektionsmissbrukare”. En mindre kartläggning över verksamheter inom de fyra nordligaste länen där man möter personer med injektionsmissbruk har gjorts. Kontakter har…

Läs mer

Hiv/STI-prevention till migranter i norr 2014-2015

Region: Landstinget Västernorrland, Västerbottens Läns Landsting, Region Jämtland Härjesdalen, Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Migranter

1. Bakgrund Under 2011-2013 har Kunskapsnätverket hiv/STI Norr bedrivit ett projekt kallat ”Hälsosamtal asylsökande”. En arbetsgrupp bestående av landstingspersonal med olika kompetens och erfarenheter (sjuksköterskor från asylsjukvården, en smittskyddssköterska m.fl.) har framtagit ett material – samtalspunkter och kunskapsunderlag. I projektet…

Läs mer

PROJEKTPLAN ÅR 2015 Projekt ”Hiv+ i norr”

Region: Landstinget Västernorrland
Preventionsgrupp: Hivpositiva

Ett begränsat underlag unga, vuxna hivpositiva samt behov hos hivpositiva som passerat 29 år gör att vi inte längre vill sätta den övre åldersgränsen för deltagare vid temadagarna till 29 år, utan hålla den öppen. Eftersom vi inte bara kommer…

Läs mer

Ung och hiv+ i norr

Region: Landstinget Västernorrland, Västerbottens Läns Landsting, Region Jämtland Härjesdalen, Norrbottens Läns Landsting
Preventionsgrupp: Hivpositiva

1. Bakgrund Under 2011-2013 har Kunskapsnätverket hiv/STI Norr bedrivit ett projekt kallat ”Hivskola”. Genom projektet har unga vuxna hivpositiva (18-29 år) i norra Sverige fått möjlighet att träffa andra unga i samma situation och fått lära sig mer om sin…

Läs mer