ARKIV

Konferens om ensamkommande barn och unga i Östersund

9 maj arrangerar Länsstyrelsen Jämtlands län en dag om förebyggande arbete och bemötande: att ge förutsättningar för trygghet och hälsa.

Att vuxna finns närvarande för ensamkommande barn och unga är viktigt. I frånvaro av föräldrar kan en vuxen utgöra tryggheten i ett barns eller en ung människas liv. Det är ett stort ansvar.

För att skapa trygghet och där igenom främja hälsa hos ensamkommande barn och unga, krävs kunskap och förståelse inom många områden. Den här dagen fokuserar därför på att ge dig inblick och verktyg inom drogpreventiva insatser, traumamedveten omsorg och människohandel.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på boenden för ensamkommande barn, till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt till dig som möter ensamkommande barn och unga, exempelvis inom socialtjänst, skola, kultur/fritid samt polis.

Klicka här för mer information, program och anmälan.

Snart premiär för sajten Youmo.se

Youmo.se är en sajt med information om hälsa, jämställdhet, sex, relationer och rättigheter riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år. Allt innehåll kommer finnas på lätt svenska och på arabiska, dari, somaliska och tigrinska.

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. Därför fick Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och den webbaserade ungdomsmottagningen UMO i uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform.

6 april 2017 lanseras Youmo.se. Om du är nyfiken så kan du gå in och kika på testversionen på www.youmo.se

Ensamkommande. Om traumamedvetet bemötande och HVB för ensamkommande barn och unga.

Ensamkommande. Om traumamedvetet bemötande och HVB för ensamkommande barn och unga. Här finns bl.a filmen ”Vad händer nu?” som ger ensamkommande barn och unga information om första tiden i Sverige etc. Temat fungerar även som en samlingspunkt för nationella aktörers kunskapsstöd inom området. På sidan kan man anmäl sig som prenumerera på kunskapsguidens nyhetsbrev.

Ensamkommande barn och unga

Här finns samlat verktyg och insatser från hela landet för att förbättra hälsan hos nyanlända och asylsökande.

Här finns samlat verktyg och insatser från hela landet för att förbättra hälsan hos nyanlända och asylsökande. Genom att använda menyerna nedan och välja exempelvis insatsnivå eller språk så kan du anpassa din sökning efter verktyg och insatser.

Uppdrag psykisk hälsa