ARKIV

Konferens om ensamkommande barn och unga i Östersund

9 maj arrangerar Länsstyrelsen Jämtlands län en dag om förebyggande arbete och bemötande: att ge förutsättningar för trygghet och hälsa.

Att vuxna finns närvarande för ensamkommande barn och unga är viktigt. I frånvaro av föräldrar kan en vuxen utgöra tryggheten i ett barns eller en ung människas liv. Det är ett stort ansvar.

För att skapa trygghet och där igenom främja hälsa hos ensamkommande barn och unga, krävs kunskap och förståelse inom många områden. Den här dagen fokuserar därför på att ge dig inblick och verktyg inom drogpreventiva insatser, traumamedveten omsorg och människohandel.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på boenden för ensamkommande barn, till gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt till dig som möter ensamkommande barn och unga, exempelvis inom socialtjänst, skola, kultur/fritid samt polis.

Klicka här för mer information, program och anmälan.

Projekt ”Pegasus” arrangerar konferens om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

Datum: 6 april

Plats: Norra Latins konferenscenter i Stockholm

Bakgrund:

År 2014 lanserade RFSL Ungdom rapporten Sex för X – sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Den visade att sex mot ersättning är vanligare bland unga hbtq-personer än bland unga som följer heteronormen. Samtidigt är det många hbtq-personer som saknar tillgång till relevant stöd eller som drar sig för att berätta om sina erfarenheter.

Pegasus har drivits som ett treårigt projekt med finansiering från Allmänna Arvsfonden inom RFSL Ungdoms verksamhet. På webbsidan pegasus.se har det öppnats en chatt dit unga hbtq-personer kan vända sig med frågor och för att få stöd.

Vilka stödinsatser finns idag för unga som har erfarenhet av sex mot ersättning? Hur tillgängliga är de insatser som finns idag för unga hbtq-personer? Vilka behov finns inom målgruppen och hur tar vi arbetet vidare nationellt? Projektet vill genom denna konferens dela med sig av sina erfarenheter samt lyfta blicken och se framåt.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt intresse till konferensen